Wij beschreven een kenmerk der vrucht, waarmede de scheiding van Corispermum hyssopifolium en C. Marschalli scherp is door te voeren en gaven een historisch verspreidingsoverzicht, waaruit onder meer het verdringen van C. Marschallii door C. hyssopifolium in het zuidelijke duingebied blijkt.