Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1942). Verslag van den Elfden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 16 November 1941 in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 52(1), 311–320.