Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1942). Verslag van den Twaalfden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 3 Mei 1942 in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 52(1), 320–332.