Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1947). Verslag van den Dertienden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie gehouden op 15 November 1942 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 54(1), 264–275.