Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1947). Verslag van den Vijftienden Nederlandschen Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie (Zuiderzeedag) gehouden op 21 November 1943 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 54(1), 276–279.