Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

V.J. Koningsberger. (1947). Rede van den Voorzitter, gehouden bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Nederlandsche Botanische Vereeniging te Amsterdam op 28 October 1945 in het „American Hotel”. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 55(1), 1–11.