Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

W.H. Wachter. (1947). Lijsten der namen van Bestuurders der Vereeniging, der Commissies, van Ereleden, Donateurs, Honoraire, Correspondeerende en Gewone Leden. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 55(1), 134–185.