Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

D.M. de Vries. (1949). Verslag van de Zestiende Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 30 April 1944 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 56(1), 21–41.