Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

J. Heimans, & H.W.E. Croockewit. (1949). Verslag van de Commissie tot het nazien van de Rekening en Verantwoording en de bescheiden van de Penningmeester over 1944 en 1945. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 56(1), 51–51.