Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1950). Verslag van de Negentiende Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op 17 Mei 1947 in de collegezaal van het Geologisch-Mineralogisch Instituut te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 57(1), 76–83.