Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1950). Verslag van de twee en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 21 No vember 1948 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 57(1), 134–148.