Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

J.L. v. Soest, & M.J. Adriani. (1950). Verslag van de Commissie tot het nazien van Rekening en Verantwoording en de bescheiden van de Penningmeester over 1948. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 57(1), 164–165.