Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1951). Verslag van de drie en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 24 April 1949 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 58(1), 10–19.