Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1951). Verslag van de vier en twintigste Nederlandse Dag voor Biosociologie en Palaeobotanie, gehouden op Zondag 20 November 1949 in de Collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 58(1), 19–27.