Aan het begin van 1983 hebben wij ons voorgenomen een bosgebied in de provincie Groningen op broedvogels te inventariseren. Daarvoor hadden we een aantal redenen. In de eerste plaats hadden we er zin in. In de tweede plaats paste ons voornemen precies in het kader van een RIN-onderzoek naar broedvogelgemeenschappen, waarvoor gegevens van bossen op droge (zand)gronden gevraagd werden. Tegelijkertijd paste het ook in het kader van het nieuwe SOVON-broedvogelmonitoringproject, waarvoor in 1983 verschillende inventarisatiemethoden uitgeprobeerd werden. Eén daarvan was de door ons te gebruiken karteringsmethode. De laatste en misschien wel de belangrijkste reden was, dat naar ons idee binnen de vereniging Avifauna Groningen tegenwoordig erg weinig aan broedvogelonderzoek gedaan wordt. De vele activiteiten hebben voornamelijk betrekking op winter-en trekvogels. Voorbeelden zijn: het zojuist afgesloten SOVON-project, de stootvogeltellingen, zwanentellingen en trektellingen.