Ook in 1983 zijn de nestkasten in een aantal gebieden op bewoning door broedvogels gekontroleerd. De resultaten staan in tabel 1. Iedereen die dit jaar mee wil doen met de nestkastkontroles kan met mij kontakt opnemen.