Tijdens een bestuursvergadering in november kwam aan de orde een suggestie van de Milieufederatie om iets te gaan doen aan aktieve weidevogelbescherming in onze provincie. Het bleek dat dit initiatief mooi aansloot bij een aktie van “Vogelbescherming” die in het kader van het weidevogeljaar 1984 lezingen in den lande verzorgde. Na een korte maar intensieve voorbereiding was het op 2 februari dan zover. Samen met Vogelbescherming werkten Avifauna, I.V.N. en de Milieufederatie aan deze avond in de Trefkoel mee. De zaal was op een bijzonder fraaie manier “aangekleed” met diverse stands, welke zich met name in de pauze over een grote belangstelling konden verheugen. Over de publieke belangstelling hadden we toch al geen klagen, er moesten zelfs extra stoelen bijgeplaatst worden. Totaal waren er naar schatting ca. 230 mensen aanwezig waaronder een niet onaanzienlijk deel landbouwers.