Op 19 november hadden zich op het Overwinningsplein 19 leden verzameld, om onder leiding van Egge Boerma naar Zuid-West Friesland te vertrekken om aldaar naar ganzen te gaan zoeken. Tijdens de heenreis zagen we bij Beetsterzwaag al de eerste kolganzen, enige honderden schat ik.