In het boek “Vogels van Groningen” wordt de Boomklever een schaarse broedvogel genoemd, die alleen regelmatig in de bossen van Ter Apel broedt. In de rest van de provincie Groningen komt de soort sporadisch voor.