Een werkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming begint een onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van de kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing in Nederland, waarover weinig bekend is. Ik heb hierover iets verteld op de jaarvergadering van Avifauna. Via deze oproep in de Grauwe Gors willen wij nog neer mensen bereiken. Wij hopen dat er mensen bereid zijn hun waarnemingen van vezel, hermelijn en bunzing door te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode en de formulieren van het projekt Faunistiek Zoogdieren Nederland. De plaatsbepaling van de waarnemingen geschiedt met de z.g. Amersfoortcoördinaten, op te zoeken in de inventarisatieatlas van het Staatsbosbeheer. Wie waarnemingen aan dit onderzoek wil leveren, kan zich opgeven bij Marijke Wallage, V.Z.Z., p/a RMNH, Postbus 9517, 2300 RA Leiden.