Langs de Noordzeekust wordt de laatste jaren veel gedaan aan het waarnemen van vogeltrek over zee (Camphuysen & Van Dijk, 1983). Voor zover ons bekend, ontbreken echter gegevens over de trek langs de Waddenkust. Om een beeld te krijgen van de herfsttrek langs de Groninger kust, zijn we in september ’83 begonnen met trektellingen. Koevel deze tellingen voornamelijk op zeevogels waren gericht, bleken ook veel zangvogels over zee te trekken. Om een aantal redenen (o.a. laat begin en onregelmatig verloop van de tellingen) is het onmogelijk een betrouwbaar en volledig beeld te geven van de herfsttrek. Ondanks dit alles hebben de tellingen toch veel interessante gegevens opgeleverd.