De IJsduiker (Gavia immer), die tussen Kerstmis 1983 en 22 januari 1984 de Zuidplas van Sassenhein tot verblijfplaats had gekozen, heeft heel wat meer Avifauna-leden naar die plas gelokt dan er gewoonlijk rondlopen. Het betrof dan ook een beslist niet alledaagse waarneming. In “Vogels van de provincie Groningen” kunnen we lezen, dat de IJsduiker met maar twee waarnemingen (1974, 1981, beide in Lauwersoog) in onze provincie een dwaalgast is. En nu dus een waarneming in het binnenland. Hoe moeten we die waarneming, landelijk gezien, waarderen?