In het kader van het projekt “Vergelijkend onderzoek naar de samenstelling en opbouw van de Nederlandse Broedvogelgemeenschappen” opgezet door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, werd in het voorjaar van 1983 een inventarisatie verricht van de vogelterritoria in het Glirnmerbos, ook bekend als Quintusbos, bij Glirrmen. Het gebied is te vinden op de topografische kaart no. 128 noord, “Paterswolde” (schaal 1:10.000). De resultaten van dit onderzoek worden hieronder gepubliceerd, nadat eerst een beschrijving van het gebied is gegeven en vervolgens een verklaring van de toegepaste inventarisatiemethode en de interpretatie van de gegevens.