De Kerkuil behoort tot de bedreigde vogelsoorten in de provincie Groningen. Aangezien er nogal wat vondsten van dode Kerkuilen zijn, is het de moeite waard te bekijken wanneer en waardoor ze doodgegaan zijn.