Hoe is het mogelijk dat vier mensen, die zich hebben bekwaamd in het herkennen van de in het wild levende vogels en zich willen inzetten voor het behoud ervan, zijn bezweken voor jagerspraktijken? Om het wild te verschalken, verontrusten zij de dieren net motorgeraas, driftig geloop, verstoren ze het nachtleven met een cassetterecorder en brengen ze lood in het milieu via een uitlaat.