De bijna jaarlijkse excursie naar Schier bracht door minder gunstige veersomstandigheden slechts 16 mensen op de been. De vaak langdurige harde N.O.-wind bood ons dan ook weinig trekvogels.