Opnieuw werd deze excursie op veler verzoek georganiseerd. Ons lid M.R. van Eerden, die reeds enkele jaren werkzaam is bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders hadden wij bereid gevonden ter plaatse de excursie te leiden. Zodoende konden wij op anders niet toegankelijke plaatsen een kijkje nemen. Helaas speelde de koude N.O.-wind ons parten en waren vele soorten niet of nauwelijks aanwezig. Desondanks konden wij prachtig de Aalscholverkolonie vanaf een uitzichtpost bekijken. Voorts waren er groepen Grauwe Ganzen die dit jaar (nog) niet broedden, al weer present. Een paartje Zomertalingen zwom langzaam langs de rietkraag. Helaas hoorden en zagen wij gaan enkele Blauwborst.