Tijdens de winters 78/79, 79/80 en 80/81 werden regelmatig de watervogels geteld op de Beerster- en Midwolderplas. De tellingen werden uitgevoerd on een idee te krijgen van de aantallen en van het aantalsverloop van deze vogels op beide plassen. Tijdens de laatste winter werden de tellingen tevens gebruikt on een groep jonge vogelaars in te wijden in de geheimen van de ornithologie. De tellingen werden toen minstens eenmaal per week, meestal op zaterdagochtend, uitgevoerd.