Na de broedvogelinventarisatie van het Noordlaarderbos in 1983 leek het me leuk iets geheel anders te doen, nl. een dorpskern inventariseren. Zodoende kwam ik in Haren terecht. Het proefvlak, 51.0 ha groot, ligt geheel in de bebouwde kom en omvat behalve huizen en tuinen de begraafplaats ‘De Eshof’. Voor een overzicht van het proefvlak zie figuur 1.