12 Leden vertrokken met twee Amerikaanse dames als gasten naar het altijd interessante en vogelrijke gebied het Lauwersmeer. Via een mooie route langs Garnwerd, Oldehove en Electra gingen we bij Munnekezijl de polder in. Bij de Hoge Zuidwal zagen we o.a. hoe een Bruine Kiekendief aangevallen werd door een Blauwe. Daarna reden we naar Zoutkamp waar we de weg door het Lauwersmeergebied namen. We reden eerst naar de Vlinderbalg waar 4 leden stonden, die direkt naar Zoutkamp gereden waren. Ze zeiden dat we nog even bij de Pampusplaat moesten kijken, want ze hadden daar een Reuzensterm en 2 Grauwe Franjepoten gezien. Dus reden we snel terug, maar helaas was de Reuzenstern al weggevlogen. Wel zagen enkelen van ons de Franjepoten, maar deze vlogen net weg toen we de telescoop erop hadden gericht. Op de Pampusplaat zaten ook nog: Grutto, Kievit, Kemphaan, Kluut, Scholekster, Zwarte Ruiter, Strandplevier, Groenpootruiter en Tureluur. Op het water zwommen: Kuifeend, Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart, Wilde Eend, Grauwe Gans en Knobbelzwaan. De Amerikaanse dames vonden de Knobbelzwanen “very nice”. Bij de Vlinderbalg zaten op de beschoeiing 10 Aalscholvers. In het Nieuwe Robbengat zwommen 2 Geoorde Futen en aan de andere kant van de weg hoorden we Spotvogel, Grasmus en Wielewaal. Toen we naar Achter de Zwarten liepen, vloog een Wespendief over. Bij Achter de Zwarten zagen we ruim 100 Smienten, enkele Zwarte Ruiters en 11 Lepelaars, terwijl er nog 12 Lepelaars langsvlogen. We gingen verder naar de haven, waar we o.a. Dwergmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Visdief en 2 Dwergsterns zagen. Hierna reden we naar het restaurant want de meesten hadden wel trek in iets. Na wat te hebben genuttigd, namen we afscheid van de Amerikaanse gasten. We keken nog even in Friesland waar tegenover de sluizen een Krooneend (vrl) met jong zwom. Na deze uitvoerig te hebben bekeken, reden we nog eventjes terug naar de haven. Er zat een Canadese Gans op de pier. Vanaf de haven reden we langs de dijk richting Groningen. Bij een stukje bos zagen we een wezel. Eén van de leden wees ons op de mooie Parnassia’s die hier bloeiden. Na deze wandeling namen we afscheid van elkaar en reden we terug naar Groningen.