Ondanks het diep trieste weer besloot een tiental fanatieke vogelaars on ‘ons’ mooie Lauwersmeer weer eens met een bezoek te vereren. Het kan nu nog tenslotte. Zoals altijd tijdens Avifaunaexcursies lieten de vogels ons niet in de steek; een Roerdomp vloog hoog over de haven, 16 Steenlopers foerageerden bij de sluizen en een Canadese Gans van dubieuze afkanst liet zich in de haven bewonderen. Hoogtepunt was ongetwijfeld de Paarse Strandloper op de oostelijke pier, die zich tot op enkele meters liet benaderen (zie foto).