Zoals bekend worden sinds vorig jaar in de stad Groningen de broedplaatsen van de gierzwaluw geïnventariseerd. De gierzwaluwenwerkgroep hoopt in 1986 het werkterrein uit te breiden tot de provincie Groningen. In verband daarmee zouden we nu graag de bekende broedplaatsen willen weten. Eenieder die broedplaatsen van gierzwaluwen kent, wordt verzocht de gegevens door te geven aan: Jan Doevendans of Jan Sikkens Postbus 175 Rivierenhof 34 9700 AD Groningen 9725 HB Groningen tel.050-713320 tel.050-250051