Afgelopen zomerhalfjaar hebben we een deel van de provincie Groningen op broedende knobbelzwanen afgezocht. Het doel hiervan was te kijken in hoeverre er in de provincie knobbelzwanen broeden, die we in de strenge winters van 1979 en 1982 in de stad Groningen geringd hadden. Inderdaad bleken er op verschillende plaatsen (Appingedam, Garmerwolde, Kiel-Windeweer, Peize en Waterhuizen) zwanen te broeden of een territorium te hebben, die in eerdere winters door ons geringd waren. Er blijken zelfs zwanen met Deense en Duitse ringen (Appingedam, Dorkwerd, Zuidlaarderveen en Zijldijk) in de provincie als broedvogel voor te komen. deels vogels die we in een eerdere winter in de stad gesignaleerd hadden. Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de Groningse broedvogels en hun jongen hebben we vorige zomer bovendien ca. 190 knobbelzwanen geringd; voor de helft broedvogels en voor de helft jongen. Dit is gebeurd in een grood gebied rondom de stad Groningen en in een deel van oost-Groningen, het Oldambt bij Winschoten en een gebied rondom Appingedam. De afgelopen strenge winter van 1985 heeft al redelijk wat resultaten hierover op geleverd: verscheidene broedvogels zijn in de stad Groningen of in Nieuweschans gesignaleerd.