Tijdens het Avifaunaverblijf op Vlieland omstreeks 7 oktober 1984 hebben enkele deelnemers in de vroege morgen trekwaarnemingen gedaan aan zangvogels. Om verschillende redenen willen we deze waarnemingen volledig vermelden. Ten eerste hebben we het vermoeden dat op dit eiland de zangvogeltrek niet systematisch wordt gevolgd. Voorts zal een gegeven rond het weekend mogelijk goed te vergelijken zijn met wat elders in het land is waargenomen, bijvoorbeeld bij Haren. Enkele deelnemers aan de excursie konden wat langer op het eiland blijven, waardoor de reeks van drie ochtenden waarnemen is ontstaan. Bovendien hadden we vlakbij onze verblijfplaats, het Posthuis op het zuidwestelijk gedeelte van het eiland een observatiepunt, dat zich uitstekend leent voor het volgen van de zangvogeltrek.