De Bergeend is ’s winters in de Waddenzee een algemeen voorkomende vogel. Bij vorst, gepaard gaande met ijsvorming op het wad, komt de soort echter in moeilijkheden, omdat hij zijn voedsel zoekt op de hogere delen van het wad, liefst in plasjes, welke bij invallende vorst het eerst bevriezen. Er vallen dan wel slachtoffers, vooral als de vorstperiode langer dan twee weken duurt.