De afgelopen paar maanden konden we weer getuige zijn van wat jagers ‘natuurbeheer’ plegen te noemen. Onder bijzonder slechte weersomstandigheden, waardoor vogels in een slechte conditie waren, werd er fanatiek gejaagd. Hazen, Houtsnippen, Ganzen, Eenden, Fazanten enz. vormden tegen dit winters decor een gemakkelijk buit. Pas een week na het uitbreken van de ‘sneeuwstormen’, nl. op elf januari, besloot minister Braks van Landbouw en Visserij de jacht op ‘waterwild’, Houtsnip en Fazanthaan te sluiten. Echter op 28 januari werd de jacht alweer heropend voor vier dagen (normale sluitingsdatum is nl. 31 januari), ondanks dat er nog sprake was van vorst en sneeuwbedekking. Vele vogels en andere dieren moeten in de afgelopen winter letterlijk en figuurlijk het loodje hebben gelegd.