Op 17 juni j.l. verscheen als uitgave nr. 35 van de Stichting IJsselakademie te Kampen het boek "Vogels in de IJsseldelta". In dit boek is alle beschikbare informatie samengevat over de vogels in de IJsseldelta, een waterrijk gebied van 327 km², dat grotendeels in West-Overijssel ligt.