Sommige vogels worden door vogelaars waargenomen. Sommige waarnemingen worden genoteerd. Sommige notities worden bewerkt en gepubliceerd. Sommige publicaties...