De Dikke van Dale is mijn beste vriend. Ik ken hem als geen ander. Zijn woorden zijn de mijne. En toch, luisteraars, trof ik onlangs in een onzer dagbladen een mij onbekend woord aan en wel DWAALGAST. Het bleek de aanduiding van een vogel die niet bij onze burgerlijke vogelstand staat ingeschreven, maar toch af en toe een aanvliegroute naar Nederland kiest. Bijvoorbeeld de amerikaanse smient, de nijlreiger of de paradijsvogel.