Oost-Groningen wordt steeds populairder bij ganzen. De aantallen zijn de laatste jaren enorm gestegen. Berend Voslamber heeft in het kader van het milieu- en landschapsonderzoek t.b.v. het biologisch meetnet van de provincie deze ontwikkelingen in kaart gebracht. Het resultaat is een bundel van drie rapporten: Foerageergebieden van de Dollardganzen, Terreingebruik door grauwe ganzen rond de Dollard en Foerageerplaatskeuze van rietganzen. Het is een degelijk werk dat, zoals Berend Voslamber zelf aangeeft, 'zonder de wekelijkse inzet' van een club actieve tellers niet mogelijk was geweest.