Veel Avifaunaleden weten dat in de Eemshaven sinds een aantal jaren intensief trek wordt geteld door Kees en Henk Koffijberg. Eerder zijn verslagen verschenen van de tellingen in 1984 resp. in de voorjaren van 1985 en 1986. Deze verslagen blonken uit in grondigheid en degelijkheid. Voor dit nieuwe rapport geldt hetzelfde. De hoeveelheid reken- en tekenwerk die ervoor verricht is, is indrukwekkend, temeer daar het ditmaal het werk van één Koffijberg geweest is. Een groot deel van het rapport bestaat uit soortbesprekingen. Per soort worden behandeld: verloop over het seizoen, verloop over de dag, trekrichtingen, groepsgrootte en vlieghoogte. Voor de meeste soorten (uitgezonderd de zeer schaarse) zijn deze zaken ook grafisch weergegeven. De manier van uitwerken en de gebruikte terminologie zijn afkomstig uit de kringen van de LWVT, de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen.