In het voorjaar van 1989 kwamen er bij het KI-station van Noorddijk, ten oosten van de stad Groningen, een tweetal paren knobbelzwanen (Cygnus olor) tot broeden. Beide broedparen zijn van de witte ('poolse') kleurfase. Het broedpaar aan de zuidzijde van het KI-station is geringd Arnhem Holland 190A en 191A (ringdatum 28.08.1984). De vrouwelijke helft van het noordelijke broedpaar is op 29.07.87 geringd (Arnhem Holland 485A). Vermoedelijk ruide zij met haar toenmalige partner 476A het jaar daarvoor al in het gebied. Dit eveneens 'poolse' mannetje is het laatst op 25.12.1983 in het broedgebied afgelezen. Hoewel er in het voorjaar van 1989 in de buurt van het anders zo vredige Noorddijk knobbelzwanen zijn afgeschoten, bestaat het vermoeden dat de nieuwe partner van 485A verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de eerste partner. Dit mannetje (Arnhem Holland 735B, ringdatum 16.06.1989) was groter en zwaarder dan 476A.