Op 22 mei jl. was ik in de omgeving van mijn woonplek, nabij de Appelbergen, getuige van een opvallende trek van wespendieven. Op deze dag, een heldere en onbewolkte, die volgde op een reeks identieke dagen, stond er een krachtige tot harde oost- tot zuid-oostenwind, die twee dagen tevoren was opgestoken. Deze weersomstandigheden, optredend in de derde decade van mei, blijken ideale condities voor het zien van wespendienventrek. Dat wordt ook bevestigd door diverse waarnemers, die ik opgewonden raadpleegde, en door de literatuur, zoals de SOVON-atlas van de Nederlandse Vogels en Vogels van Groningen, waarin de jaren 1968 en 1971 genoemd worden als wespendievenjaren. De trek, gespreid over deze dag, verliep als volgt: Tussen 11 en 12 uur trekken 1, resp. 4 exx. voorbij in noordoostelijke richting, tussen boomkruinniveau en ongeveer 200 meter hoogte. Vervolgens is het siësta.