De Zwanengroep Avifauna Groningen doet al ruim tien jaar onderzoek aan knobbelzwanen. Vanaf 1984 loopt een langdurige populatie-studie. Voor dit doel worden jaarlijks vrijwel alle broedvogels en pullen van een metalen pootring voorzien. Door middel van terugmeldingen van dood gevonden vogels en afgelezen ringen wordt getracht populatie-dynamische parameters te kwantificeren als jaarlijkse mortaliteit per leeftijds-categorie, leeftijd waarop begonnen wordt met broeden, immigratie en emigratie. Het blijkt dat buiten het studiegebied, dat de gehele provincie Groningen omvat, vrijwel geen metalen ringen worden afgelezen. Het is derhalve moeilijk om het aandeel vast te stellen van de vogels die zich buiten het studiegebied als broedvogel vestigen. Bovendien is onduidelijk welke omzwervingen jonge knobbelzwanen maken tot de geslachtsrijpe leeftijd en wanneer en waar ze een partner vinden.