Bij alle aandacht die in de Grauwe Gors wordt besteed aan vogelonderzoek (inventarisaties, tellingen) dreigt de vogelbescherming soms wat op de achtergrond te raken. Deze nieuwe rubriek is bedoeld om daarin verandering te brengen. De rubriek zal bestaan uit bijdragen van de provinciale consulenten van Vogelbescherming: nieuwtjes, mededelingen, verslagen van acties, oproepen tot medewerking. Deze eerste aflevering is gevuld door Jan Glas, één van de consulenten, In een volgend nummer meer over wie de consulenten zijn en wat ze doen.