Langs de zuidoever van het Schildmeer ligt een 120 ha groot weidevogelterrein, in 1984 als zodanig ingericht en in eigendom bij Staatsbosbeheer. Ten behoeve van het op te stellen beheersplan is het terrein vanaf 1984 jaarlijks op broedvogels geïnventariseerd door leden van de vogelwerkgroep KNNV Delfzijl. Voor de inventarisatie is het terrein verdeeld in vier deelgebieden.