In de Grauwe Gors, jaargang 17 (1989), nr 2 wordt op bladzijde 30 melding gemaakt van 1 broedgeval van de buidelmees aan de Hoornse Dijk. Als deze melding slaat op het door alle leden van Avifauna en DBA bewonderde 'nest op het eilandje', dan zou het goed zijn te weten of men werkelijk eieren en/of jongen heeft vastgesteld met het eilandnest. Wat is namelijk het geval?