In 'De Vogels van de provincie Groningen' werd opgemerkt dat het ringonderzoek aan vogels in Groningen nooit goed van de grond is gekomen. Sinds mijn verhuizing in 1986 van Friesland, waar het ringonderzoek wel een rijke traditie heeft, naar de provincie Groningen heb ik uitgekeken naar geschikte plaatsen om zangvogels te ringen. Vanaf het voorjaar 1989 ring ik in het Leekstermeergebied op twee plaatsen zangvogels met behulp van mistnetten: (1) terrein Rijkswaterstaat bij Oostwold, de Groeve (Gr.) en (2) ZOoever Leekstermeer bij Sandebuur (Dr.).