Dit artikel is een uitwerking van de waarnemingen van blauwe reigers, gedaan tijdens de maandelijkse hoogwatertellingen, vijf jaar lang tussen oktober 1976 en september 1981, langs de Groninger kust. Deze HWtellingen langs de Noordkust, Eemsmond en Dollard, met een totale kustlengte van 82 km, zijn uitgevoerd door de wadvogelwerkgroep Groningen. In de maanden juni en juli zijn geen tellingen verricht waardoor waarnemingen van uit de broedkolonies langs de kust (Uithuizen, Warffum, Appingedam, Midwolda en Oudeschans) rondzwervende adulte en juveniele blauwe reigers ontbreken.