Om 8 uur werd er verzameld aan de Bedumerweg. Het beloofde goed weer te worden en de belangstelling was groot. Verdeeld over 7 auto's vertrokken we richting Zoutkamp. De excursie werd geleid door Nico Beemster, die nauw betrokken is bij het wel en wee van de slechtvalkenpopulatie in de Lauwersmeer. In de Lauwersmeer verblijven gedurende de gehele winter 5 slechtvalken, doorgaans met zeer trouwe plaatskeuze. De kans was dus zeer groot enkele van deze valken te zien. Bij Zoutkamp sloten nog enkele excursiegangers aan, wat het totaal op 29 deelnemers bracht. We werden direct al begroet door een groep grauwe ganzen en kleine zwanen die kennelijk waren opgeschrikt door twee jagers. Onder deze groep bevonden zich enkele indische ganzen. Bij de Schildhoek werden we al snel twee slechtvalken gewaar. Een vrouwtje zat op de grond, dankbaar gebruik makend van de aanwezigheid van een baken, daar neergelegd door Nico. Met een lage zon in de rug was deze vogel schitterend te bekijken. Enige tijd later vloog een mannetje slechtvalk op.